سی ویکمین نمایشگاه کتاب

 سی ویکمین نمایشگاه کتاب

سی ویکمین نمایشگاه بین المللی کتاب در تاریخ 12 الی 22 اردیبهشت در مصلی تهران برگزار گردید ، در همین راستا جهت ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی جمعی از مدیران و مسئولین دپارتمان پشتیبانی نیزدر نمایشگاه کتاب حضور یافتند .

تاریخ درج: 1397/02/23
ارتباط با ما