Mailer Line MS6000 & MS7000

Mailer Line MS6000  & MS7000

Mailer Line MS6000 & MS7000

لینک سایت شرکت سازنده


با ظرفیت 900cph    MS6000 دستگاه پاکتگذار

ارزش فوق العاده برای پست کارت
دستگاه MS6000 یک راهکار بسیار مقرون به  صرفه وساده برای پست کارت وکاربریهای مشابه میباشد.
این دستگاه به گونه ای طراحی شده که هم میتواند به تنهایی وهم  در کنار دستگاه تولید کارت S6000
بصورت ترکیبی کار کند. دستگاه MS6000 میتواند در جذب و نگهداری مشتری هایتان در زمینه های مکاتبات
تبلیغات و معرفی محصولات جدید به شما کمک کند.

نقاط قوت
امکان کار به تنهایی و یا بصورت ترکیب با سیستم چاپ Matica
سرعت تا 900 کارت در ساعت
مخزن کارت با ظرفیت 250 کارت
رایانه مستقل با تنظیمات مورد نیاز و نرم افزار MaticaPro 
ارتباط با ما