پشتیبانی ایران نارا

برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان،  دفاتر استاني دپارتمان پشتيباني خودپرداز از سال 1391 در مراكز استانهاي نسبت به تاسیس 25
دفتر تاکنون اقدام نموده است و براساس برنامه ريزي هاي انجام شده مابقي دفاتر استاني  تا آخر سال 1394 افتتاح مي گردد. 
با هدف ارائه پشتیبانی سریعتر و باکیفیت تر، کلیه دفاتر استانی مجهز به انبار و تعمیرگاه استاني می باشند و با برنامه ریزی های
صورت گرفته طی فازبندی های مختلف تا پايان سال 94 و همگام با راه اندازي دفاتر استاني، دانش مورد نیاز تعمیر کلیه قطعات خودپرداز
به کارشناسان تعمیرگاه استانها انتقال و امکان تعمیر کلیه قطعات در استانها برقرار می شود. كليه خرابي هاي كشور، درخواست قطعات،
ارسال و مراسلات و .. به صورت يكپارچه به وسيله سيستمهاي اطلاعاتي توزيع شده در كل كشور مديريت مي شود و از همين طريق
نظارت بر کیفیت و سرعت خدمات ، وضعیت موجودی انبارهای استانی و … به وسیله سيستمهاي اطلاعاتي بررسی می شود.
نحوه خدمات رساني به صورت يك چرخه مداوم پايش و براي بهبود وضعيت سرويس دهي تمهيدات و راه حل هاي مناسبي در نظر گرفته
مي شود. بهبود روش ها و فرآيندهاي خدمات رساني به مشتريان به وسيله فعاليتهاي تيمي و مشاركتي در بين اعضاي مجموعه انجام
مي گيرد.
 
 

فلو چارت سازمانی

ارتباط با بدنه خدمات

با بدنه 607x1024 - پشتیبانی